Yr Athro Tracey Sagar

Athro, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295313

Cyfeiriad ebost

148
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Tracey Sagar yn Athro Troseddeg yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Ymchwil Gwaith Rhyw: Mae'r Ganolfan Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg yn cynhyrchu gwybodaeth newydd am waith rhyw yng Nghymru. Mae'r Athro Sagar a Debbie Jones wedi gweithio gyda chyrff statudol ac asiantaethau rheng flaen mewn modd  amlasiantaethol i ddarparu sylfaen dystiolaeth tuag at ddatblygu polisi ac ymarfer ar gyfer gweithwyr rhyw sy'n gweithio ar y stryd ac oddi arno.

Ymgysylltu Allanol: Mae gwaith cydweithredol wedi cynhyrchu sylfaen wybodaeth gadarn ynglŷn â'r marchnadoedd rhyw yng Nghymru ac wedi arwain at rannu syniadau ac ymarfer arloesol. Mae'r Ganolfan Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg wedi cynnal sawl digwyddiad at y diben hwn.

Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw: Dyfarnwyd £489,000 i'r Athro Sagar a Debbie Jones gan Grant Arloesi'r Loteri Fawr ar gyfer y 'Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw' sy'n mynd ar drywydd datblygu ymchwil arloesol, datblygu gwasanaethau a lledaenu creadigol.

Cydweithrediadau