A head shot of Jordan Dawson

Dr Jordan Dawson

Darlithydd mewn Troseddeg, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295619

Cyfeiriad ebost

310
Trydydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Jordan yn ddarlithydd mewn Troseddeg yn yr adran Troseddeg, Cymdeithaseg, a Pholisi Cymdeithasol. 

Mae ei ymchwil ddoethurol yn canolbwyntio ar brofiadau gweithwyr rhyw gwrywaidd o drais ac ymddygiadau eraill sy’n achosi niwed, gan bwysleisio effaith gwrywdod, gwarthnod, ac ymarferion yr heddlu ar y rhwystrau canfyddedig rhag adrodd amdano. 

Cyn dechrau gyrfa academaidd ym Mhrifysgol Abertawe, gweithiodd Jordan gyda thîm ymchwil  y Rhaglen Gwybodaeth ac Ymarfer Bregusrwydd Genedlaethol a anelwyd sy’n cefnogi ac yn  datblygu ymateb yr heddlu i fregusrwydd yng Nghymru ac yn Lloegr. 

Meysydd Arbenigedd

  • Gwaith rhyw gwrywaidd
  • Gwrywdod
  • Rhywedd
  • Plismona