Cyrsiau byr Bydwreigiaeth

Parhewch â'ch datblygiad proffesiynol mewn bydwreigiaeth

Sarah Norris and student

Rhaglenni ôl-gofrestru Bydwreigiaeth

Mae ein rhaglenni ôl-gofrestru bydwreigiaeth yn cysylltu'n uniongyrchol â rhaglenni Ymarfer Proffesiynol Uwch, trwy ddysgu yn y gweithle, ar lefel chwech a lefel meistr (lefel saith).

Mae ein rhaglenni Ymarfer Proffesiynol Uwch yn raddau a addysgir sy'n fwy hyblyg. Mae bydwragedd sy'n astudio ar y rhaglenni hyn, ar lefel chwech ac ar lefel saith, yn teimlo bod rhain yn berthnasol mewn ymarfer a'u datblygiad personol eu hunain.

Addysgu
Nid oes llawer o sesiynau sy'n cael eu addysgu yn strwythuredig yn y dosbarth, ac felly mae mwy o gyfle i ddysgu os ydych yn byw bellter i ffwrdd, gyda dull unigol i oruchwyliaeth academaidd. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer y rhai sy'n byw gryn bellter o Abertawe.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Eleanor Healer ar E.L.Healer@Swansea.ac.uk neu +44 (0) 1792 518563