Tîm Efelychu Craidd (SUSIM)

Mrs Jo Davies

Pennaeth Efelychu, Medicine
+44 (0) 1792 205678 ext 1303

Ms Deborah Rowberry

Arbenigwr Addysg Efelychu, Medicine, Health and Life Science - Faculty
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Mr Mark Hughes

Mr Mark Hughes

PENNAETH TECHNEGOL, SEILWAITH A'R AMGYLCHEDD, Medicine, Health and Life Science - Faculty
+44 (0) 1792 513442
Tanyaradzwa Chambati

Mr Tanyaradzwa Chambati Chambati

Susim Virtual Reality – Rheolwr Prosiect Dros Dro, Medicine
Scott Barnett

Mr Scott Barnett

Arweinydd Gweithrediadau Efelychu, Medicine, Health and Life Science - Faculty
Kelly-Ann Bevan

Miss Kelly-ann Bevan

Arbenigwr Technegol (Efelychu), Medicine, Health and Life Science - Faculty
Stuart Williams

Mr Stuart Williams

Arbenigwr Technegol (Efelychu), Medicine, Health and Life Science - Faculty

Hyrwyddwyr Efelychu 

Mrs Virginia Beckerman

Uwch Ddarlithydd - Nyrsio Plant a Phobl Ifanc, Nursing
+44 (0) 1792 987156

Mrs Helen Beckett

Uwch-ddarlithydd, Nursing
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Pete Brown

Mr Pete Brown

Athro Cyswllt, Therapies

Mrs Nicky Court

Uwch-ddarlithydd, Midwifery

Yr Athro Jayne Cutter

Pennaeth yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Nursing
+44 (0) 1792 295790
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Mrs Leanne Daniel

Mrs Leanne Daniel

Darlithydd mewn Bydwreigiaeth, Midwifery
+44 (0) 1792 205678 ext 1198

Yr Athro John Gammon

Cadair Bersonol, Nursing
+44 (0) 1792 513154
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Nia Griffin

Darlithydd/Ymarferydd Arbenigol mewn Nyrsio Ardal, Nursing
+44 (0) 1792 518538

Mr Richard Griffith

Uwch-ddarlithydd, Nursing

Mrs Sharon Jones

Hwylusydd Clinigol mewn Bydwreigiaeth gyfrwng y Gymraeg, Midwifery
+44 (0) 1792 602774
Mr Andy Leckie

Mr Andy Leckie

Darlithydd (Addysgu Gwell) Meddyg Cyswllt Astudiaethau Cysylltiol MSc, Physician Associate
+44 (0) 1792 205678 ext 1151
David Lee

Dr David Lee

Arweinydd Efelychu, Medicine, Health and Life Science - Faculty
+44 (0) 1792 987313

Yr Athro Michelle Lee

Dirprwy Ddeon Gweithredol, Medicine, Health and Life Science - Faculty
+44 (0) 1792 295281
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Miss Lisa Matthews

Darlithydd mewn Nyrsio, Nursing
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Sara Morris

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion, Nursing
+44 (0) 1792 513813
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Chantal Patel

Athro Cyswllt, Nursing
+44 (0) 1792 602220

Dr Rebecca Pratchett

Athro Cyswllt, Nursing

Mr Joe Purden

Uwch-ddarlithydd, Healthcare Science

Mr Fen Sanders-Lamb

Uwch-ddarlithydd mewn Gwyddor Barafeddygol, Paramedic Science
Mr Hywel Thomas

Mr Hywel Thomas

Uwch-ddarlithydd, Nursing
+44 (0) 1792 518571
Kirsty Thomas

Ms Kirsty Thomas

Darlithydd, Therapies

Dr Adam Turner

Uwch-ddarlithydd, Pharmacy
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mrs Nikki Williams

pennaeth gwyddorau parafeddygol, Paramedic Science
+44 (0) 1792 518556