Mr Joe Purden

Mr Joe Purden

Uwch-ddarlithydd, Healthcare Science

Cyfeiriad ebost

324
Trydydd Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mynychodd Joe Brifysgol Abertawe, gan raddio yn 2015 gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn BSc (Anrh.) Technoleg Glinigol. Mae hefyd wedi cwblhau gradd Meistr o Brifysgol Rhydychen mewn Bioleg Ymbelydredd. Mae Joe wedi gweithio yn y GIG fel Technolegydd Meddygaeth Niwclear, cyn symud i Brifysgol Abertawe i ddarlithio mewn Technoleg Ffiseg Feddygol. Mae'n dysgu modiwlau arbenigol mewn Meddygaeth Niwclear, Ffiseg Radiotherapi a Ffiseg Ymbelydredd, yn ogystal â meysydd deddfwriaeth a thechnegau delweddu meddygol.

Ar hyn o bryd mae Joe yn ymgymryd â PhD rhan-amser mewn cyfathrebu canser ac addysg cleifion mewn radiotherapi.

Meysydd Arbenigedd

  • Technoleg meddygaeth niwclear
  • Addysg ffiseg radiotherapi
  • Cyfathrebu canser
  • Mynediad at radiotherapi amserol
  • Addysg realiti rhithwir