Mrs Helen Beckett

Mrs Helen Beckett

Uwch-ddarlithydd, Nursing

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n uwch ddarlithydd mewn nyrsio plant ym Mhrifysgol Abertawe, gyda chefndir mewn pediatreg acíwt. Cymhwysais fel nyrs plant ym 1999 o Brifysgol Abertawe, a bûm yn gweithio o fewn y bwrdd iechyd lleol am dros 18 mlynedd. Ers hynny, rwyf wedi dychwelyd i astudio ym Mhrifysgol Abertawe ac wedi cwblhau MA mewn Addysg ar gyfer Proffesiynau Iechyd yn 2018. Mae gen i statws athro FHEA ac NMC.

Meysydd Arbenigedd

  • Gofal acíwt pediatreg
  • E-ddysgu
  • Llosgiadau pediatreg
  • HDU pediatreg