Virginia Beckerman

Mrs Virginia Beckerman

Uwch Ddarlithydd - Nyrsio Plant a Phobl Ifanc, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987156

Trosolwg

Mae Virginia Beckerman yn Uwch Ddarlithydd Plant yn yr Adran Nyrsio a'r Ysgol Iechyd a gofal Cymdeithasol. Cyn symud i addysg drydyddol yn 2021, roedd Virginia wedi treulio'r 19 mlynedd flaenorol yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau acíwt a chymunedol yn Awstralia a'r DU, gyda rolau yn cynnwys arbenigwr nyrsio clinigol mewn ymgynghorydd damweiniau a nyrsio brys a chlinigol ar gyfer gofal ar ôl oriau. Mae rôl Virginia yn cynnwys darlithio a mentora nyrsys plant cyn-gofrestru a hwyluso eu hyfforddiant efelychu.

Meysydd Arbenigedd

 • Nyrsio Pediatreg Brys Acíwt
 • Hyfforddiant sgiliau clinigol
 • Hyfforddiant efelychu
 • Hyfforddiant Ffactorau Dynol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Myfyrwyr Nyrsio Rhagofrestriad a Meistri
 • Hyfforddiant Ffactorau Dynol
 • Nyrsio Pediatreg Acíwt
 • Diogelwch Cleifion
 • Gwella ansawdd
 • Sgiliau Clinigol
 • Efelychu
 • Gwaith tîm
 • Pathoffisioleg afiechyd
Ymchwil