Mrs Sharon Jones

Mrs Sharon Jones

Hwylusydd Clinigol mewn Bydwreigiaeth gyfrwng y Gymraeg, Midwifery

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602774

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
125
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Sharon Jones yw Hwylusydd Clinigol (Cyfrwng Cymraeg) mewn Bydwreigiaeth. Hi yw'r arweinydd ar gyfer dysgu Cymraeg, Hyfforddiant efelychu, anabledd ac arweinydd EDI (Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant) o fewn y gyfadran bydwreigiaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • Bydwreigiaeth Gymunedol
  • Beichiogrwydd risg isel
  • Genedigaethau cartref

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Assysg Gymraeg

Addysg efelychu