ILS2
Dr Adam Turner

Dr Adam Turner

Uwch-ddarlithydd, Pharmacy

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cofrestrodd Adam fel fferyllydd yn 2008 a dechreuodd ei yrfa yn gweithio mewn rolau amrywiol o fewn fferylliaeth gymunedol, gan gynnwys fferyllfeydd lluosog ac annibynnol, a threuliodd amser yn gweithio fel fferyllydd cleifion allanol mewn ysbyty.

Fel fferyllydd academaidd mae Adam wedi dysgu fferyllwyr yn y DU ac ym Malaysia. Mae ei faes arbenigedd yn canolbwyntio'n bennaf ar ymarfer fferylliaeth, ac mae ganddo brofiad o ddysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, yn ogystal ag addysgu i fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar gyfer rhaglen asesu'r fferyllwyr tramor (OSPAP).

Mae Adam yn aelod sefydlol o'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, mae'n fferyllydd cofrestredig gyda'r GPhC ac mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Mae'n mynychu cynadleddau rhyngwladol gyda'i ymchwil ym maes ymarfer fferylliaeth, gyda ffocws ar broffesiynoldeb fferyllydd, canfyddiadau cyhoeddus o fferylliaeth a datblygu proffesiynoldeb.

Mae Adam yn mwynhau dilyn rygbi Cymru a cherdded gyda'i gi.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymarfer Fferylliaeth
  • Fferylliaeth Gymunedol
  • Proffesiynoldeb Fferylliaeth
  • Ymchwil sy'n Canolbwyntio ar y Claf
  • Addysg Fferylliaeth
  • Profiad Myfyrwyr Fferylliaeth