Gwybodeg Iechyd Cleifion a'r Boblogaeth

Pobl ar y cyfrifiadurau

Gwybodeg Iechyd Cleifion a'r Boblogaeth

Mae Gwybodeg ac Iechyd Cleifion a'r Boblogaeth yn un o brif themâu'r Ysgol Feddygaeth, sy'n ymdrechu i wella iechyd a lles drwy ymchwil gwyddonol trylwyr.

Mae parch mawr yn rhyngwladol at y thema amlddisgyblaethol hon sy'n ymgymryd ag ymchwil ym meysydd e-iechyd a gwybodeg, ymchwil i wasanaethau iechyd ac astudiaethau iechyd y boblogaeth, gan gynnwys treialon clinigol.

Rydym yn cyflawni’r nodau hyn drwy ymchwil rhyngddisgyblaethol cydweithredol sydd â data cysylltiedig dienw a gesglir yn rheolaidd wrth ei wraidd, drwy gymhwyso dulliau a threialon meintiol ac ansoddol yn drylwyr, rhai newydd yn ogystal â rhai sefydledig.

Mae'r thema hon wedi datblygu o waith arloesol a wnaed yn Abertawe yn y 1990au ar gysylltu setiau o ddata iechyd a diffinio safonau cadarn ar gyfer cofnodion meddygol, i sefydlu banc data SAIL yn 2006.

Cyrsiau Perthnasol