Data Science Building External Facade Up
Professor Michael Dennis

Yr Athro Michael Dennis

Athro Emeritws (Meddygaeth), Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602166

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae Mick Dennis yn Athro Emeritws Seiciatreg i Bobl Hŷn. Cyn hynny, roedd yn Seiciatrydd Cyswllt Ymgynghorol ar gyfer Pobl Hŷn ac yn academydd clinigol yn Abertawe. Cyn hyn roedd yn seiciatrydd academaidd clinigol ac ymgynghorol anrhydeddus i'r henoed yng Nghaerlŷr. Y prif feysydd ymchwil yw: hunanladdiad a hunan-niweidio, dementia, ac iechyd meddwl yng nghyd-destun iechyd corfforol gwael (‘Meddygaeth Seicolegol’).