Yma fe welwch fanylion polisïau a gweithdrefnau’r Brifysgol ar gyfer cyflawni ein gwasanaethau a’n cyfrifoldebau.

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cynnal busnes y Brifysgol

Llywodraethu

Atebolrwydd Cyhoeddus

Polisi a Gweithdrefn Moeseg Prifysgol Abertawe  

Ein Polisi Iaith Gymraeg

Cynaliadwyedd

Caffael

Rhyddid Gwybodaeth

Diogelu Data

Polisi Prevent Prifysgol Abertawe

Polisïau a gweithdrefnau’n ymwneud â gwasanaethau academaidd

Mae Canllaw Academaidd Prifysgol Abertawe yn rhoi arweiniad eglur a chryno ar reoliadau, polisïau a gweithdrefnau academaidd penodol a chyffredinol y Brifysgol. Mae’r rheoliadau, y polisïau a’r gweithdrefnau wedi eu trefnu yn ôl y categorïau canlynol:-

  • Rheoliadau Dyfarniadau Israddedig
  • Rheoliadau Dyfarniadau Ôl-raddedig a Addysgir
  • Asesiad a Chynnydd
  • Ymddygiad a Chwyno
  • Rheoliadau Graddau Ymchwil
  • Rheoliadau Eraill y Brifysgol

Polisïau a gweithdrefnau’n ymwneud â gwasanaethau myfyrwyr

Cofnodion Myfyrwyr

Derbyn Myfyrwyr

Hyfforddiant Iaith Saesneg

Cyn-fyfyrwyr a Chefnogwyr

Llety israddedig

Rheoliadau a Llyfrynnau Llety

Gweithio ym Mhrifysgol Abertawe

Polisi Alcohol a Cyffuriau

Myfyrwyr â chyfrifoldebau gofal

Cyfle Cyfartal

Pecyn cynorthwyo i bobl sy'n gadael gofal

Polisi Addasiad Rhesymol ar Gyfer Dysgu ac Asesu

Siarter Myfyrwyr

Prifysgol Abertawe Polisi Diogelu - Polisi Diogelu Grwpiau Diamddiffyn

Polisïau a gweithdrefnau yn ymwneud ag adnoddau dynol

Cliciwch yma i weld yr holl bolisïau a gweithdrefnau sy’n cael eu cynhyrchu gan Adran Adnoddau Dynol Prifysgol Abertawe ar hyn o bryd, a pholisïau a gweithdrefnau ychwanegol yn ymwneud â gwaith yn y Brifysgol.

Cod Ymarfer ar gyfer aelodau cyrff llywodraethu

Llywodraethu

Polisïau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cyfle Cyfartal ym Mhrifysgol Abertawe

Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Diogelwch ym Mhrifysgol Abertawe

Rheoli’r Ystad

Trefnir Ystadau a Gwasanaethau Campws yn dair adran sydd â phwyslais penodol a swyddogaethau sy’n cyd-redeg:

  • Gwasanaethau Masnachol a’r Campws
  • Gwasanaethau Ystadau
  • Gwasanaethau Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol

Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion.

Polisi cwynion (bydd y maes penodol yn ymdrin â chwynion o natur gyffredinol)

Trefn Gwyno Derbyn Myfyrwyr

Gweithdrefn Cwynion Myfyrwyr

Cwynion Staff

Rheoli Cofnodion a pholisïau data personol

Polisi Rheoli Cofnodion

Polisi Diogelu Data

Rhyddid Gwybodaeth

Polisi a strategaeth ymchwil

Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe

Polisïau a threfniadau codi tâl

 

Parcio Ceir a Theithio

Dirwyon gan Lyfrgell y Brifysgol