Llyfrau ar silffoedd yn Llyfrgell y Bae
Eich canllaw i fenthyg adnoddau o'r llyfrgell

Diweddariad ar wasanaethau Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae

Mae rheolau a rheoliadau llym ynghylch Covid-19 yn parhau i fod ar waith, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a'r Brifysgol, ac rydym yn parhau i gynnig cymorth ar-lein ar gyfer ein gwasanaethau ble bynnag y bo modd. Gofynnir i chi ymweld â'r llyfrgell i ddefnyddio'r gwasanaeth Cais a Chasglu neu fan astudio a archebwyd o flaen llaw yn unig, oni bai bod gennych apwyntiad a drefnwyd o flaen llaw, neu eich bod wedi gwirio o flaen llaw bod y gwasanaeth rydych am ei ddefnyddio ar gael ar hyn o bryd.

Gwiriwch ein tudalennau we ar gyfer manylion oriau agor adeiladau'r llyfrgell ar hyn o bryd.

Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer drwy ffôn, e-bost neu sgwrs fyw.

Benthyg adnoddau Llyfrgell

Myfyrwyr israddedig

Nifer o eitemau - 30 (dros bob llyfrgell) (uchafswm o 15 eitem o Barc Dewi Sant)

Benthyciad arferol - 4 wythnos

Ceisiadau cydredol - 10

Myfyrwyr ôl-raddedig a Staff

Nifer o eitemau - 30 (dros bob llyfrgell)

Benthyciad arferol - 4 wythnos

Ceisiadau cydredol - 10

Benthycwyr allanol

Nifer o eitemau - 5 (dros bob llyfrgell heblaw am Barc Dewi Sant)

Benthyciad arferol - 4 wythnos

Ceisiadau cydredol - amherthnasol

Sylwer, o ganlyn i reoliadau Cobid-19, nad yw rhai gwasanaethau llyfrgell ar gael i fenthycwyr allanol ar hyn o bryd.

Gall cyfyngiadau ac eithriadau benthyca fod yn berthnasol. Gwiriwch eich cyfrif iFind yn gyson am ddyddiadau dychwelyd cyfredol, eitemau sydd wedi'u hadalw, diweddariadau i geisiadau a gwybodaeth bwysig arall sy'n berthnasol i'ch cyfrif.

Os oes angen eitem arnoch ar frys a dydy o ddim ar gael trwy ein Gwasanaeth Cais a Chasglu, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmer a byddwn yn ceisio cyflawni'ch cais gydag e-lyfr.