Cofnod Datgeliadau

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn creu hawl statudol i gael mynediad at wybodaeth sy’n cael ei dal gan rai cyrff cyhoeddus er mwyn gwneud eu gwaith mor agored a thryloyw â phosibl. Yn ogystal â’r hawl hon i fynediad at wybodaeth, mae Prifysgol Abertawe yn mynd ati i gyhoeddi ceisiadau blaenorol o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ar ein Cofnodion Datgeliadau. Gallwch weld y ceisiadau cyn 2018/19 a’n hymatebion drwy glicio yma.

Ar gyfer ceisiadau o 2018/19 ymlaen, dewisiwch un o'r opsiynau isod:

Cofnod Datgeliadau 2018/19 

Cofnod Datgeliadau 2019/20

Cofnod Datgeliadau 2020/2021

Cofnod Datgeliadau 2021/22

Cofnod Datgeliadau 2022-2023

Cofnod Datgeliadau 2023/2024

Os hoffwch weld yr ymateb llawn, ebostiwch ni gyda'r rhif cyfeirnod.