Cofnod Datgeliadau

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn creu hawl statudol i gael mynediad at wybodaeth sy’n cael ei dal gan rai cyrff cyhoeddus er mwyn gwneud eu gwaith mor agored a thryloyw â phosibl. Yn ogystal â’r hawl hon i fynediad at wybodaeth, mae Prifysgol Abertawe yn mynd ati i gyhoeddi ceisiadau blaenorol o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ar ein Cofnodion Datgeliadau. Gallwch weld y ceisiadau hyn a’n hymatebion drwy glicio yma. Gallwch weld Cofnod Datgeliadau 2018-19 yma. Os hoffwch weld yr ymateb llawn, ebostiwch ni gyda'r rhif cyfeirnod.