Yma fe welwch fanylion y cyrff yn y Brifysgol sy’n dod i benderfyniadau. Ni fydd cofnodion yn ymddangos ar y dudalen hon tan i’r Pwyllgor perthnasol eu cymeradwyo. Ni fydd cofnodion ar gyfer cyfarfodydd sy’n cael eu cynnal ar ddiwedd y sesiwn academaidd yn ymddangos ar y dudalen yma tan y bydd cyfarfod cyntaf y sesiwn newydd wedi digwydd.

Mae cofnodion a phapurau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon ar gael drwy wneud cais.

Cyngor

cyngor yw corf llywodraethu’r Brifysgol. 

Cyfarfodydd y Cyngor

Cofnodion y Cyngor: 

 • Cofnodion y Cyngor 23 Mawrth 2015
 • Cofnodion y Cyngor 6 Gorffennaf 2015
 • Cofnodion y Cyngor 26 Hydref 2015
 • Cofnodion y Cyngor 7 Rhagfyr 2015
 • Cofnodion y Cyngor 21 Mawrth 2016
 • Cofnodion y Cyngor 4 Gorffennaf 2016
 • Cofnodion y Cyngor 24 Hydref 2016
 • Cofnodion y Cyngor 5 Rhagfyr 2016
 • Cofnodion y Cyngor 24 Ebrill 2017

Senedd

Gyda chymeradwyaeth y Cyngor, y Senedd sy’n gyfrifol am reoleiddio a goruchwylio’r cyrsiau, y dyfarniadau a’r cymwysterau mae’r Brifysgol yn eu cynnig. Cliciwch yma i gael manylion pellach.

Cofnodion y Senedd:

 • Mawrth 2015
 • Gorffennaf 2015
 • Hydref 2015
 • Rhagfyr 2015
 • Mawrth 2016
 • Mehefin 2016
 • Hydref 2016
 • Tachwedd 2016
 • Mawrth 2017

Y Llys

Mae’r Llys yn sefyll uwchben prif fecanwaith penderfynu’r Brifysgol. Mae’r Llys yn chwarae swyddogaeth bwysig a dylanwadol, ar ran rhanddeiliaid y Sefydliad, yn y gwaith o sicrhau bod y Brifysgol yn cael ei rheoli’n dda, ei llywodraethu’n briodol a’i bod yn ymateb i fuddiannau a phryderon cyhoeddus a lleol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion.

Cofnodion y Llys:-

 • Ionawr 2014
 • Ionawr 2015
 • Ionawr 2016

Bwrdd Rheoli'r Brifysgol

Bwrdd Rheoli’r Brifysgol yw uwch bwyllgor rheoli a gweithredu’r Brifysgol. Mae'r bwrdd yn cyfarfod 9 gwaith y flwyddyn.