Yma fe welwch fanylion strategaethau a chynlluniau’r Brifysgol, dangosyddion perfformiad, archwiliadau, arolygiadau ac adolygiadau.

Ein blaenoriaethau

Ein gweledigaeth a'n huchelgais

Ein gwerthoedd

Ehangu mynediad

Cynllun Strategol 2020

 

Rhaglen datblygu'r campws

Strategaeth dysgu ac addysgu a safonau ansawdd academaidd

Cynllun Strategol 2020

Strategaeth Gwybodaeth a Llythrennedd Digidol

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Dangosyddion perfformiad sy'n cael eu cyhoeddi'n flynyddol gan yr Asianaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)

Cysylltiadau corfforaethol

Cysylltiadau corfforaethol

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd – un o amcanion allweddol y Brifysgol yw “paratoi a hybu cyflogadwyedd myfyrwyr”.

Llywodraeth, adroddiadau rheoleiddio ac archwilio

Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) Addysg Uwch prifysgolion a cholegau gwledydd Prydain sy’n cynnal safon eu darpariaeth addysg uwch. 

Nod y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014) yw asesu ymchwil ledled Sefydliadau Addysg Uwch yng ngwledydd Prydain http://www.ref.ac.uk/

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn rhoi canllawiau i Sefydliadau Addysg Uwch ar ddatblygu a chynnal addysg uwch rhyngwladol ragorol yng Nghymru ac mae’n cyhoeddi amrywiaeth o adroddiadau a gwybodaeth ystadegol yn ymwneud â’r sector addysg uwch yng Nghymru.

Gwasanaeth Archwilio Mewnol

Gwybodaeth ystadegol

Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yw’r asiantaeth swyddogol ar gyfer casglu, dadansoddi a dosbarthu gwybodaeth feintiol am addysg uwch ac mae’n darparu corff cynhwysfawr o wybodaeth ystadegol ddibynadwy am addysg uwch yng ngwledydd Prydain.

Cydymffurfiaeth â Deddf Cydraddoldeb 2010

Cydraddoldeb a'r Brifysgol

Strategic Plan 2020-2024