busnes

Mae Gweithio gyda Chi'n bwysig. Sut y gallwn eich helpu?

Mae gan y Brifysgol brofiad helaeth o helpu cwmnïau lleol, cenedlaethol, a rhyngwladol. Gallwn:

  • Eich helpu i ddatrys problem dechnegol neu her busnes trwy gymorth Ymchwil a Datblygu pwrpasol
  • Darparu cyfleoedd datblygu proffesiynol i chi ac i'ch gweithlu
  • Eich helpu i recriwtio myfyrwyr neu raddedigion cymwys i weithio ar brosiect pwrpasol
  • Eich cynghori am eiddo deallusol, patentau, trwyddedu technoleg, a sefydlu cwmnïau deillio

Galwch ein Tîm Datblygu Busnes ar y llinell gymorth benodol ar gyfer busnes, sef 01792 606060, a sefydlwyd gan yr Adran Ymchwil ac Arloesi, y cartref o fewn y brifysgol ar gyfer ymgysylltu â busnes; neu cewch anfon neges e-bost at researchandinnovation@abertawe.ac.uk

graduation pics

Recriwtio ein myfyrwyr a Lleoliadau Myfyrwyr

new campus image

Datblygu'r Campuws- cyfleoedd newydd i fusnes a diwydiant

engineering pic

Cyfleusterau ac offer ynchwil - defnyddio'r cyfleusterau ar y campus a'n canolfannau deori

pound signs

Mynediad at gyllid

scientists working together around a computer

Cydweithio ag Ymchwil a Datblygu

wordle

Yr Adran Ymchwil ac Arloesi - Dilynwch y ddolen i ddod o hyd i'ch person cyswllt

lightbulbs on a stem

Datblygu'ch syniadau - gallwn roi cyngor i chi am batentau, Eiddo Deallusol, ac ymgynghoriaeth

magnifying glass

Caffael -sut mae dod yn o gyflenwyr y Brifysgol

Three people being trained

Hyfforddi a datblygu'ch gweithlu

sports facilities

Mynediad at y cyfleusterau ar ein campws