Busnes

Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

SU Related News

The system reports the following message:

Feed failed to load, got response code 404

Sefydlwyd gan Ddiwydiant ar gyfer Diwydiant

Fel sefydliad sy'n cael ei arwain gan ymchwil, rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cefnogi ar gyfer busnesau o bob maint, o gysylltu busnesau ag arbenigwyr mewn sectorau, i ddarparu hyfforddiant sgiliau proffesiynol a chynorthwyo gyda lleoliadau myfyrwyr. Gweler rhagor o wybodaeth isod:

Gweithio gyda chi

Ar agor ar gyfer cydweithio

Mae Prifysgol Abertawe'n gweithio gyda Busnesau o bob Maint.

P'un a ydych yn fusnes newydd neu'n fusnes rhyngwladol, rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, o brosiectau ymchwil cydweithredol i hyfforddiant sgiliau proffesiynol, lleoliadau myfyrwyr a rhyngwladoli.  

Busnesau newydd

Gallwn helpu eich busnes newydd

Gall ein tîm eich cyfeirio at y person priodol i'ch helpu gyda'ch anghenion, p'un a ydych yn chwilio am arbenigwr diwydiannol, neu'n awyddus i weithio gyda ni i sicrhau cyllid ar gyfer ymchwil cydweithredol.

Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh)

Gallwn helpu'ch busnes i dyfu

Gallwn helpu busnesau i arloesi a thyfu.  Mae ein rhaglenni datblygu arweinyddiaeth wedi helpu mwy na 900 o fusnesau i gyflawni cynnydd o £52m yn eu trosiant cyfunol, gan greu 2424 o swyddi newydd i economi Cymru ers 2010.

Cwmnïau Byd-eang

Gallwn helpu cwmnïau byd-eang i ragori

Rydym yn un o ganolfannau mwyaf blaenllaw'r DU ym maes Peirianneg a Thechnoleg Feddygol. Ariennir ymchwil yn Abertawe gan sefydliadau blaenllaw megis Rolls-Royce, Airbus, yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, Pfizer, Roche Diagnostics a Tata Steel.

Gall ein tîm eich cyfeirio at y person priodol i'ch helpu gyda'ch anghenion, p'un a ydych yn chwilio am arbenigwr diwydiannol, yn awyddus i weithio gyda ni i sicrhau cyllid ar gyfer ymchwil cydweithredol, neu i drefnu lleoliad myfyriwr/PhD.

Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

SU Latest News

The system reports the following message:

Feed failed to load, got response code 404