BywydCampws

Mae Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn newid...

I sicrhau eich bod yn gwybod ble a sut i gael gwybodaeth a chyngor, o fis Medi 2016 caiff chwe thîm y Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr eu hadnabod fel BywydCampws:

CanolfanAsesu@BywydCampws

Anableddau@BywydCampws

MyfyrwyrRhyngwladol@BywydCampws

Arian@BywydCampws

Lles@BywydCampws

Llesiant@BywydCampws

Enw newydd, ond yr un gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol.

Ailstrwythuro Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr: Cwestiynau Cyffredin

 

Gwasanaeth Lles

Gwasanaethau Lles

Mae’r Uned Les yn helpu pobl i deimlo’n well ynddyn nhw eu hunain ac i weithredu’n fwy effeithiol fel aelodau o’r Brifysgol.

Darllen mwy.

Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol

Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol

Arweiniad ar bob maes o ariannu myfyrwyr, gan gynnwys grantiau, benthyciadau, bwrsariaethau a budd-daliadau. Gallwn hefyd eich helpu i reoli eich arian yn fwy effeithiol.

Darllen mwy

Y Swyddfa Anableddau

Anableddau@BywydCampws

Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu angen penodol arall, does dim rheswm pam na ddylai eich profiad yn y brifysgol fod yn wahanol i brofiad unrhyw un arall.

Darllen mwy.

ISAS

ISAS

Mae Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr Rhyngwladol yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cefnogi i gymuned myfyrwyr rhyngwladol Abertawe.

Darllen mwy