Ceisiadau Hwyr, Clirio ac Addasu 2014

Mae nifer cyfyngedig o lefydd gwag ar gael yn y rhan fwyaf o feysydd pwnc

Lleoedd gwag ar gyrsiau

Prifysgol y Flwyddyn y Deyrnas Unedig 2014

Prifysgol Abertawe yn cyrraedd y brig yng ngwobrau What Uni? diolch i bleidleisiau’r myfyrwyr

Safleoedd 2014

Bodlonrwydd myfyrwyr yn parhau i gynyddu

Canlyniadau'r NSS yn cadarnhau bodlonrwydd gyda’r uchaf yn y DU mewn sawl maes pwnc

Canlyniadau'r NSS

Rhagoriaeth

Llun o gyfarpar ymchwil

Asesiad ymchwil

Llun o waith maes rhewlifeg