Ceisiadau Hwyr, Clirio ac Addasu 2014

Mae nifer cyfyngedig o lefydd gwag ar gael yn y rhan fwyaf o feysydd pwnc

Lleoedd gwag ar gyrsiau

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig

Nawdd ar gael ar gyfer cyrsiau ôl-radd ymchwil a chyrsiau a addysgir sy'n dechrau ym mis Medi 2014

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

Prifysgol y Flwyddyn y Deyrnas Unedig 2014

Prifysgol Abertawe yn cyrraedd y brig yng ngwobrau What Uni? diolch i bleidleisiau’r myfyrwyr

Safleoedd 2014

Dechreuwch eich Gyrfa Ddisglair yn Abertawe

Rhagor o wybodaeth...

Abertawe: Drws i ddyfodol disglair

Abertawe'n ennill gwobr chwenychedig

Enillydd gwobr am Dîm Derbyniadau Myfyrwyr eithriadol

Darllenwch fwy

Campws y Bae ar amser

Bydd y datblygiad – gwerth £450 million – yn barod ym mis Medi 2015.

Darllenwch fwy...

Rhagoriaeth

Llun o gyfarpar ymchwil

Asesiad ymchwil

Llun o waith maes rhewlifeg