Varsity Cymru 2015

Dydd Mercher 22 Ebrill: digwyddiad chwaraeon mwyaf i fyfyrwyr yng Nghymru.

Varsity Cymru

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014

Ymchwil Abertawe yn cyrraedd 30 uchaf y DU

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014

Dechreuwch eich Gyrfa Ddisglair yn Abertawe

Rhagor o wybodaeth...

Abertawe: Drws i ddyfodol disglair

Ein Rhaglen Ailddatblygu Campws

Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd, ac ailddatblygu Singleton

Rhaglen Ailddatblygu Campws

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig

Nawdd ar gael ar gyfer cyrsiau ôl-radd ymchwil a chyrsiau a addysgir sy'n dechrau ym mis Medi 2014

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

Prifysgol Ryngwladol

Manteisio ar gysylltiadau rhyngwladol Abertawe

Darllenwch fwy

Rhagoriaeth

Llun o gyfarpar ymchwil

Asesiad ymchwil

Llun o waith maes rhewlifeg