Llety

Gwneud Cais am Lety'r Brifysgol

Mae dewis ble i fyw pan fyddwch yn dechrau yn y brifysgol yn benderfyniad pwysig. Mae Gwasanaethau Preswyl ag ystod eang o lety ar gael, wedi’u lleoli ar ein campysau ac yn yr ardaloedd cyfagos.

  • Am gymorth â beth i wneud cais amdano, ewch i: Dewis Llety
  • I gael gwybodaeth uniongyrchol ynghylch ymgeisio am lety, cliciwch Ymgeisio Nawr / Apply Now a dilynwch y canllaw cam wrth gam. 
  • Os ydych eisoes wedi gwneud cais am lety ac mae gennych gyfrif yn barod, cliciwch ar Wedi Cofrestru'n Barod / Already Registered.

Click button - Apply NowAlready Registered Button

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Gwiriwch ein A-Y o wybodaeth, lle gallwch ddod o hyd i adnoddau megis: