Llety

Gwneud Cais, Ymgeisio am Lety'r Brifysgol

Stepping towards success, cam cyntaf

Cyn dechrau

Cliciwch ar yr adrannau canlynol sy`n berthnasol i chi cyn gwneud eich cais.

1) Ein Preswylfeydd a ble byddwch yn aros

2) Cyrsiau o hyd ansafonol

3) Llety Haf a Byr-dymor

4) Myfyrwyr Ymweld neu Gyfnewid

5) Cymorth sydd ar gael (anabledd, ariannol, lles, Astudio Tra`n Gofalu)

6) Cyllid a Ffioedd

7) Ystafell Dangos

 

Bydd y broses ceisio am lety ar gyfer Blwyddyn Academaidd 2018/19 yn agor ym mis Chwefror 2018!

Croeso i Wasanaethau Preswyl, mae gennym amrywiaeth eang o lety a gwybodaeth ar gael i'ch helpu i ddewis a pharatoi ar gyfer y brifysgol! Cyn i chi wneud cais, beth am ddod i weld ein llety ar un o'n Diwrnodau Agored a'n Diwrnodau Ymweld neu rhowch gipolwg ar ein Diwrnod Agored Rhithwir 

  • Os NAD ydych chi wedi cofrestru am gyfrif llety o'r blaen cliciwch ar y ddolen Gwnewch gais nawr a dilynwch y canllaw fesul cam.
  • Os oes gennych gyfrif llety eisoes, cliciwch ar y ddolen Eisoes wedi cofrestru.

Welsh Accommodation button‌ Welsh accommodation already registered WELSH

Gwybodaeth Deithio Bws y Brifysgol

Unibus

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Gwiriwch ein A-Y o wybodaeth, lle gallwch ddod o hyd i adnoddau megis: