Cynaliadwyedd

Cynaliadwyedd

Mae gan brifysgolion ran bwysig i'w chwarae wrth hyrwyddo ac arfer cynaliadwyedd.

Erbyn hyn mae arferion cynaliadwy yn gynyddol yn cael eu prif-ffrydio yn y sector Addysg Uwch. Mae gan Abertawe eisoes lawer iawn o brofiad o reoli ymchwil blaengar i gynaliadwyedd ac yn arwain y ffordd o ran nifer yr arloesiadau a gyflwynwyd ar y campws. Er enghraifft, y Brifysgol hon oedd yr un gyntaf yng Nghymru i ennill statws Masnach Deg ac mae ymrwymiad y staff i leihau gwastraff hefyd yn uchel - mae'r Brifysgol wedi cynyddu ei pholisi ailgylchu ac mae yna fannau casglu ar gyfer papur gwastraff nawr ym mhob adran.

Mae gan is-adran Arlwyo campws y Brifysgol ymrwymiad cryf i gynaliadwyedd ac mae wedi cyhoeddi Polisi Arlwyo Cynaliadwy (dogfen uniaith Saesneg) yn ddiweddar.

Ymhlith mentrau eraill ceir:

  • Troi olew llysiau a ddefnyddiwyd ar y campws yn fiodiesel yn lleol
  • Polisïau caffael cynaliadwy
  • Arferion cynaliadwy wedi'u hymgorffori mewn adeiladau newydd (e.e. cyfnewidfa geothermol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd)
  • Map Teithio Amgen newydd (cliciwch yma i'w lawrlwytho)
  • CAR Cymru - Canolfan Ranbarthol Arbenigedd ar Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Efallai bydd diddordeb gennych chi hefyd i ddarllen mwy am y canlynol: