Lle mae Prifysgol Abertawe?

Lleoliad

Wedi'i lleoli ar barcdir sy'n edrych dros ysblander Bae Abertawe, mae Prifysgol Abertawe o fewn tafliad carreg i'r Ddinas. O olygfeydd trawiadol dros y glannau i barciau heddychlon, bywyd diwylliannol bywiog i'r gorau o fywyd dinesig modern, mae Abertawe yn cynnig y gorau o ddau fyd.

Mae bywyd ar gampws Prifysgol yn magu cymdeithas groesawgar a chosmopolitan, tra bod datblygiadau trawiadol, fel adeilad uchaf Cymru, yn rhoi ymdeimlad cryf o bwrpas a gweledigaeth i'r Ddinas. Mae cymuned Gymraeg glos ar y campws yn ogystal â nifer o ddigwyddiadau a mudiadau cyfrwng Cymraeg o amgylch y ddinas.

Mae’r brifysgol wrthi ar hyn o bryd yn adeiladu campws mawr, newydd – Campws y Bae – sy’n ddatblygiad 65 erw wrth ddod i mewn i Abertawe o’r dwyrain.  Am ragor o wybodaeth am Raglen Ddatblygu’r Campws, ewch i’n safle micro un pwrpas.

Teithio i Abertawe

Teithio i Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe yn hawdd i'w chyrraedd wrth deithio ar y ffordd, y rheilffordd, dros fôr neu awyr.

Mae'r tudalennau hyn yn rhoi gwybod i chi sut i ddod o hyd i'r campws, a lle i barcio.

Darllenwch fwy

Mapiau

map