Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Noson Gwybodaeth i Ôl-raddedigion 2017

Nos Iau, 11 Mai, 5pm-7pm.

Campws Parc Singleton

Mae hwn yn ddigwyddiad anffurfiol gyda’r nos yn cynnig cyfle i ddysgu mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe.

Bydd staff o'r saith Coleg Academaidd ar gael i drafod cyrsiau ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil. Bydd hefyd cyfle i gael cyngor arbenigol ar wneud cais, ariannu a gyrfaoedd.

Sylwer, efallai na fydd tiwtoriaid derbyn cyrsiau unigol ar gael i siarad yn y digwyddiad hwn, ond bydd cyfle i drefnu apwyntiad yn y dyfodol os bydd angen.

Trefnwch nawr button


 

Pan fyddwch yn cyrraedd, ewch i Ty Fulton (17 ar y campws)

Map o'r Campws

Cyfarwyddiadau a gwybodaeth am barcio