Ffioedd ac ariannu

Cyllid ar gyfer eich dyfodol

Cyngor a Chefnogaeth Ariannol

Er mwyn cael cyngor ar bob math o gyllid i fyfyrwyr, gan gynnwys grantiau, benthyciadau, bwrsarïau a budd-daliadau. Gallwn hefyd eich helpu i reoli eich arian yn fwy effeithiol.

Costau Byw

Mae costau byw myfyrwyr yn amrywio yn ôl amgylchiadau personol a ffordd o fyw, ond mae myfyrwyr yn Abertawe yn medru manteisio ar gostau byw cymharol isel o’u cymharu â’r rhan fwyaf o ddinasoedd Prifysgol eraill.

Fel canllaw bras, rydym yn amcangyfrif costau byw i fod tua £ 6000 i £ 8000 y flwyddyn, gan gynnwys llety.

Costau Byw

Ffynonellau eraill o Gyllid

Mae'r rhan fwyaf o ôl-raddedigion yn y DU yn rhoi eu pecyn ariannu eu hunain at ei gilydd o sawl ffynhonnell. Mae yna nifer o sefydliadau sy'n cynnig ysgoloriaethau, grantiau neu ddyfarniadau ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig.

Bydd ein Canllaw i Ffynonellau Cyllid Amgen yn rhoi cyngor i chi wrth i chi ymchwilio i ddulliau o gyllido.

Canllaw i Ganfod Cyllid

Dechreuwch edrych yn gynnar

Gwnewch eich gwaith ymchwil

Gwneud cais am bopeth y gallwch

Mynnwch gyngor arbenigol gan staff y Brifysgol