Clirio ac Addasu UCAS 2016

Y Broses Glirio Ym Mhrifysol Abertawe

Pan rydych yn ffonio ein llinell gymorth clirio, byddwch yn cael y cyfle i siarad ag un o’n hymgynghorwyr cyfeillgar am eich opsiynau.  Maen nhw yma i ateb eich cwestiynau a’ch helpu chi i ddarganfod y cwrs perffaith i chi.

Gallwch hefyd ymgeisio am eich cwrs ar-lein trwy gwblhau ffurflen fer.

Mae gennym Diwtoriaid Derbyn yn barod i edrych dros eich cais fel y meant yn dod trwyddo er mwyn gwneud penderfyniadau cyflym.

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn eich e-bostio chi gyda chyfarwyddiadau o bethyw'r camau nesaf.  Bydd un o’n staff academaidd neu un o'n Llysgenhadon Myfyrwyr yn rhoi galwad i chi er mwyn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Oriau Agor y Llinell Gymorth

Oriau agor arferol: 9am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener

Dydd Iau 18 Awst: 7am – 7pm

9am – 6pm Dydd Gwener 19 Awst i ddydd Gwener 26 Awst

(gan gynnwys dydd Sadwrn 20 a dydd Sul 21 Awst)

Dolenni Cyflym Llefydd Gwag Clirio

Llefydd Gwag Clirio ar gyfer ymgeiswyr y DU/UE

Trafodwch eich opsiynau gydag ymgynghorydd cyfeillgar.

0800 094 4372

Prynhawniau agored Clirio

Ymwelwch â ni!

Rydym yn cynnig prynhawniau ymweld pob dydd o ddydd Gwener, 19 Awst i ddydd Mercher, 24 Awst 11am - 4pm, (gan gynnwys y penwythnos).

Darllen mwy

Llety

Llety ar gael i ymgeiswyr

Mae llefydd ar gael mewn neuaddau a thai myfyrwyr i ymgeiswyr a dderbynnir drwy’r prosesau Clirio neu Addasu.

Prifysgol Abertawe

Trwy astudio ym Mhrifysgol Abertawe byddwch yn rhan o sefydliad ymchwil o safon fyd-eang sydd ag uchelgeisiau mawr. Byddwch yn derbyn profiad dysgu ac addysgu rhagorol â phwyslais arbennig ar gyflogadwyedd. Ond byddwch hefyd yn cwympo mewn cariad â’r ddinas.

Yn dafliad carreg o ganol y ddinas, mae Campws y Bae wrth y traeth, 
ac mae Campws Parc Singleton wedi’i amgylchynu gan barcdir aeddfed a gerddi botaneg. Mae’r ddau ar gyrion penrhyn hardd Gŵyr.

Oriau Agor y Llinell Gymorth

Oriau agor arferol: 9am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener

Dydd Iau 18 Awst: 7am – 7pm

9am – 6pm Dydd Gwener 19 Awst i ddydd Gwener 26 Awst

(gan gynnwys dydd Sadwrn 20 a dydd Sul 21 Awst)

Dolenni Cyflym Llefydd Gwag Clirio

Llefydd Gwag Clirio ar gyfer ymgeiswyr y DU/UE

Trafodwch eich opsiynau gydag ymgynghorydd cyfeillgar.

0800 094 4372