Clirio ac Addasu UCAS 2016

Prifysgol Abertawe

Trwy astudio ym Mhrifysgol Abertawe byddwch yn rhan o sefydliad ymchwil o safon fyd-eang sydd ag uchelgeisiau mawr. Byddwch yn derbyn profiad dysgu ac addysgu rhagorol â phwyslais arbennig ar gyflogadwyedd. Ond byddwch hefyd yn cwympo mewn cariad â’r ddinas.

Yn dafliad carreg o ganol y ddinas, mae Campws y Bae wrth y traeth, 
ac mae Campws Parc Singleton wedi’i amgylchynu gan barcdir aeddfed a gerddi botaneg. Mae’r ddau ar gyrion penrhyn hardd Gŵyr.

Prynhawniau agored Clirio

Ymwelwch â ni!

Rydym yn cynnig prynhawniau ymweld pob dydd o ddydd Gwener, 14 Awst i ddydd Gwener, 22 Awst (gan gynnwys y penwythnos).

Darllen mwy

Pam dewis Abertawe?

Rhagoriaeth academaidd ac ansawdd bywyd dymuno

Addysgu pum seren, un o'r tair prifysgol orau yn y DU ar gyfer bywyd cymdeithasol ac ymhlith yr ugain gorau ar gyfer rhagolygon graddedigion

Dewch i'n hadnabod ni

Llety

Llety ar gael i ymgeiswyr

Mae llefydd ar gael mewn neuaddau a thai myfyrwyr i ymgeiswyr a dderbynnir drwy’r prosesau Clirio neu Addasu.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Dyfarniadau awtomatig ar gyfer AAA/AAB, BTEC DDD (a chyfwerth)

Mae gennych hefyd hawl i opsiynau ariannu eraill, gan gynnwys bwrsariaethau ar sail incwm ac ysgoloriaethau chwaraeon

Darllen mwy