Ffioedd a Chyllid

Ffioedd Dysgu

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am gost eich cwrs a'r hyn y mae'n rhaid i chi ei dalu.

Darllen mwy.

 

Cyngor a chymorth ariannol

Cyngor ar bob agwedd ar gyllid i fyfyrwyr, gan gynnwys grantiau, ysgoloriaethau a budd-daliadau. Gallwn hefyd eich helpu i reoli eich arian yn well.

Darllenwch mwy.

Costau bob dydd

Er bod myfyrwyr Abertawe yn mwynhau costau byw sy’n gymharol isel, mae angen i chi fod yn barod am bob math o gostau bob dydd.

Darllenwch mwy.