Y Brifysgol

Hanes a threftadaeth

Gosodwyd carreg sylfaen y Brifysgol gan y Brenin Siôr V ar Orffennaf 19eg 1920.

Bydd y tudalennau yma'n rhoi gwybodaeth fanlyach am ein hanes a'n gweledigaeth ac uchelgeisiau

Ehangu’r Campws

Nod Prifysgol Abertawe yw creu canolfan addysgiadol ar gyfer ymchwil o'r radd flaenaf ac arloesedd

Ehangu’r Campws

Rhith daith

Archwiliwch y campws gyda’n teithiau rhithwir 360 gradd...

Rhith daith

Canolfan y Cyfryngau

Eich mynedfa i'r Wasg, Digwyddiadau ac arbenigedd Academaidd yn Abertawe

Canolfan y Cyfryngau

Byw, Dysgu a Gweithio yn Abertawe

Ehangu mynediad

Mae ehangu mynediad - sicrhau bod cynifer o bobl â phosib yn cael cyfle i gymryd rhan mewn addysg uwch, beth bynnag eu cefndir daearyddol, cymdeithasol ac economaidd -  yn rhan bwysig o strategaeth dysgu ac addysgu'r Brifysgol.

 Dysgwch fwy

Prifysgol sy' o ddifrif am chwaraeon

Mae gan Brifysgol Abertawe enw da am gynhyrchu pencampwyr, ond mae hefyd o ddifrif ynglyn â hyrwyddo chwaraeon i bawb, beth bynnag eich safon.

Dysgwch fwy.

Lleoliad trawiadol

Wedi'i lleoli ar barcdir sy'n edrych dros ysblander Bae Abertawe, mae Prifysgol Abertawe o fewn tafliad carreg i'r Ddinas. O olygfeydd trawiadol dros y glannau i barciau heddychlon, bywyd diwylliannol bywiog i'r gorau o fywyd dinesig modern, mae Abertawe yn cynnig y gorau o ddau fyd. 

Dysgwch fwy.

Gweithio ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig byd gwaith atyniadol, ynghyd â chymuned groesawgar y campws, sy'n cynnig cyfle cyfartal i staff i gyflawni eu llawn botensial. 

Dysgwch fwy.