Coronafeirws: y diweddaraf

Yma fe welwch wybodaeth yn ymwneud â’r rhestri a’r cofrestri mae’r Brifysgol yn eu cynnal.

  • Mae’r Brifysgol yn cynnal rhestr lawn o geisiadau blaenorol a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ar ein Cofnodion Datgeliadau.
  • Aelodaeth Cyngor y Brifysgol
  • Mae’r Cofrestrydd yn cadw cofrestr o fuddiannau allanol fel copi caled.
  • Cofrestr o Anrhegion a Lletygarwch sy’n cael eu rhoi i uwch aelodau o staff.
  • Camerâu Cuddwylio Teledu Cylch Cyfyng Amlwg
  • Cofrestr Asedau Eiddo