RYDYM YN GOFALU - CEFNOGI GOFALWYR MYFYRWYR I LWYDDO YM MHRIFYSGOL ABERTAWE CYMO

Student carers

YDYCH CHI'N OFALWR MYFYRWYR?

PA GEFNOGAETH SYDD AR GAEL?

Gall mynd i'r Brifysgol fod yn her arbennig i fyfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu, oherwydd gall fod yn anodd ymdopi â chyfrifoldebau allanol yn ogystal ag astudiaethau.

Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i gefnogi myfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu ac mae'n cynnig y pecyn cymorth canlynol i'r rhai sy'n gymwys.