Cyrsiau newydd ac arloesol

Two female students looking at a laptop

Rydym yn datblygu ein darpariaeth o gyrsiau ôl-raddedig yn barhaus i sicrhau bod ein rhaglenni'n diwallu anghenion cyfoes y diwydiant ac yn berthnasol wrth ymdrin â heriau byd-eang. Archwiliwch ein rhaglenni ôl-raddedig newydd eu hychwanegu sydd ar agor i chi ymgeisio amdanynt.

Neu borwch drwy ein hamrediad llawn o gyrsiau Gwyddoniaeth a Pheirianneg.

Graddau Ôl-raddedig a Addysgir

Archwiliwch ein rhaglenni MSc newydd eu hychwanegu.

Graddau Ymchwil Ôl-raddedig

Archwiliwch ein rhaglenni MSc drwy Ymchwil/PhD/MPhil newydd eu hychwanegu.

Cyrsiau Cyffredinol

Cymerwch gipolwg ar rai o'n cyrsiau cyffredinol sydd fel arfer ar agor i raddedigion o UNRHYW gefndir o ran gradd neu faes astudio nad yw'n arbenigol. Gweler tudalen y cwrs am wybodaeth fwy penodol am ofynion mynediad.

Dolenni defnyddiol

Rhai Cwestiynau Cyffredin, opsiynau ychwanegol o ran cyrsiau a gwybodaeth am y llwybr carlam a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Cyrsiau Ôl-Raddedig A Ddysgir Yn Dod Yn Fuan