Cyfrifiadura A Thechnolegau Rhyngweithio'r Dyfodol, MRes