Cyfrifiadura Gweledol a Rhyngweithiol, MSc drwy Ymchwil