Mae gan Brifysgol Abertawe amrywiaeth eang o gyfleusterau gwyddoniaeth a pheirianneg o'r radd flaenaf, gan ei gwneud yn ganolbwynt i ymchwil arloesol a rhagoriaeth academaidd. Mae labordai o'r radd flaenaf ag offer a chyfarpar uwch yn galluogi ymchwilwyr a myfyrwyr i gynnal arbrofion ac ymchwiliadau sy'n torri tir newydd.

Mae'r cyfleusterau'n drawiadol wrth iddynt gynnig gweithdai a labordai dyfeisio pwrpasol sy'n llawn peiriannau ac adnoddau modern, gan alluogi myfyrwyr i ddylunio a datblygu prosiectau amrywiol, ynghyd â chreu prototeipiau. Yn ogystal, mae'r Brifysgol yn darparu mynediad at gyfleusterau arbenigol megis twnelau gwynt, tanciau tonnau a chyfleusterau delweddu uwch, gan hwyluso ymchwil megis peirianneg awyrofod, ynni adnewyddadwy a gwyddorau môr. Mae'r ymrwymiad i ddarparu cyfleusterau gwyddoniaeth a pheirianneg eithriadol yn sicrhau bod Prifysgol Abertawe'n aros ar flaen y gad o ran darganfyddiadau gwyddonol a datblygiadau technolegol.

Lab Technicians

26 Chwefror 2024

Pedwar labordy yn y Brifysgol yn ennill statws Aur LEAF