Geography students on a field trip

Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig amrywiaeth o raddau Daearyddiaeth sy'n galluogi myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth fanwl o agweddau ffisegol, cymdeithasol ac amgylcheddol ein byd. Maent yn ymdrin â phynciau megis newid yn yr hinsawdd, datblygu cynaliadwy, peryglon naturiol a threfoli, ymhlith eraill. Gall myfyrwyr elwa o gyfleusterau a chyfarpar o'r radd flaenaf hefyd. Gyda'i lleoliad godidog ar arfordir Cymru, mae Prifysgol Abertawe'n cynnig amgylchedd heb ei ail i fyfyrwyr astudio'r croestoriad rhwng agweddau ffisegol a chymdeithasol ein planed.

Geography students on a field trip

CYFARPAR MAES

Cwadrat 50cm, Lefel Abney, Clinomedr - golwg, Clinomedr sylfaenol (math gwn plastig), Cwmpawd - golwg 360 gradd, Cwmpawd - sylfaenol, Cwmpawd/clinomedr, Mesurydd dargludedd/TDS, Mesurydd dargludedd (aml-amrediad), Mesurydd ocsigen toddedig, Rhaw blygu, GPS llaw, Hof, i-fotwm (cofnodwr tymheredd/lleithder cymharol), Addasydd i-fotwm, Darllenydd i-fotwm, Mesurydd ymdreiddiad - disg fach, Kestrel - mesurydd amgylcheddol (mesurydd tywydd), Mesurydd golau Lux, Tâp mesur - 3m, 5m, 8m, 30m, 50m, 100m, Siart Lliw Pridd Munsell, Mesurydd pH (pridd), Caib, Riwler plastig 1m, Penetromedr (mesurydd cryfder pridd) poced a phrofwr llafnau poced, Mesurydd cryfder pridd llaw, Morthwyl craig - cŷn, Morthwyl craig - caib, Morthwyl Schmidt, Stopwats, Mesurydd llif ffrwd, Mesurydd solidau mewn daliant/tyrfedd, Thermo-hygromedr, Morthwyl neilon Thor, Trywel, Olwyn drolio, Caliper Vernier - 5 modfedd, Digreiddiwr Rwsiaidd - mawn **, Digreiddiwr cafnu, Sampler aml-ddefnydd - llaid**, Taradr, Hetiau caled, Fest llachar, GPS llaw, Polion anelu, Mesurydd ansawdd aer, Niton pXRF (at ddefnydd myfyrwyr ôl-raddedig a staff yn unig) **, Blwch Shakesby, Gordd, Pecyn mesurydd lleithder pridd, Llawlyfr maes arolygu pridd, Mesurydd lefel sain, Rhaw

CYFARPAR LABORDY

Dadansoddi maint gronynnau - rhidyllu, Dadansoddi maint gronynnau - laser, Pecynnau profi pridd - amrywiol, Pecynnau profi dŵr - amrywiol, Caledwch dŵr, arbrofion Efelychu glawiad, Prawf treiddiad defnynnau (WDPT), Llufadredd, n-alcanau, Colled wrth danio (LOI), Dwysedd swmp, pH, Proffilio craidd gwaddod, Dadansoddi SCP, Natur hydroffobig pridd, Labordy XRF**, pXRF cludadwy (at ddefnydd myfyrwyr ôl-raddedig a staff yn unig) **, Dadansoddi carbon - nitrogen ***, Cromotograffeg ionau - dadansoddi anionau/catïonau ** Sbectroffotomedr, Siambr hinsawdd, Dadansoddwr TOC, GCMS - sbectromedr cromotograffeg nwy màs ***, Ffwrneisi (1100C), Allgyrchyddion, Cloriannau dadansoddi, Goniomedr, Sychwyr rhewi, Microsgopau, Storfa oer cerdded i mewn, System fflwcs pridd CO2 wedi'i hawtomeiddio ***, Arbrofion 'gŵ' rhewlifol

Geography students in lab

MEDDALWEDD

  • Caiff myfyrwyr ddefnyddio nifer o becynnau meddalwedd mewn labordai mynediad agored (ar y campws);
  • Arc GIS 
  • ENVI 
  • Dendrocronoleg (cofnodwr COO) Sganiwr C-dendro gwely gwastad