Mae'r Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnig cwricwlwm yn seiliedig ar ganfyddiadau ymchwil ein harbenigwyr blaenllaw yn y byd. Rydyn ni'n rhestru'n uchel ar gyfer ein dysgu - mae Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2018 wedi ein gosod ar ben uchaf yn y DU am foddhad gydag addysgu, trefnu a rheoli, profiad myfyrwyr a llais myfyrwyr, a'r 2il yn gyffredinol. Mae The Great Times Times / Sunday Times University University 2019 yn rhoi Ffiseg yn Abertawe yn 18fed yn y DU, a rhif 1 yn y DU ar gyfer profiad myfyrwyr a rhif 3 ar gyfer ansawdd addysgu. Mae Canllaw Prifysgol y Guardian 2019 hefyd yn ein rhoi yn 13eg yn y DU.

Rydym yn cynnal ymchwil mewn ffiseg arbrofol, gymhwysol a damcaniaethol. Cefnogir ein gwaith gan grantiau gan EPSRC, STFC, yr UE, y Gymdeithas Frenhinol, CCAUC ac amrywiaeth o ffynonellau diwydiannol, elusennau a llywodraeth.

Mae natur fyd-eang yr ymchwil yn golygu bod gennym gysylltiadau a chydweithwyr ledled y byd, gan gynnwys mynediad at gyfleusterau ar raddfa fawr fel CERN. Mae ein harbenigedd a'n cyfleusterau wedi'u mabwysiadu i'n cwricwlwm yn ein cynnwys cwrs ac amrediad y prosiectau blwyddyn olaf sydd ar gael i fyfyrwyr. Mae gennym enghreifftiau o fyfyrwyr sy'n astudio yn CERN neu'n ennill profiad gwaith ymchwil yn yr adran ac mae ein cyrsiau arbenigol yn ymestyn myfyrwyr i ddeall gofynion ymchwil - boed hynny mewn ffiseg neu ddisgyblaethau sydd wedi'u halinio'n agos.

Y Cylchredwr Hadron Mawr yn CERN

Ein Staff

Staff yn gwenu

Proffiliau Graddedigion

Freya woods graduation

Cyn-Fyfyrwyr

Kacper Gorski, cyn-myfyriwr ffiseg