Mae'r Adran Biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i leoli yng Ngampws Parc Singleton. Ar lefel israddedig, rydym yn cynnig cyrsiau mewn bioleg, sŵoleg a bioleg morol. Mae'r cyrsiau hyn i gyd wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Fioleg. Mae ein hymchwil yn cynnwys ecoleg ymddygiadol a symudol, ecoleg esblygiadol a moleciwlaidd, pysgodfeydd a dyframaethu, ecoleg y boblogaeth a'r gymuned, bioleg organeb gyfan a chlefydau bywyd gwyllt a rheoli pla. Rydym yn cydweithio â sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i weithio ar brosiectau sy'n helpu i wella bywyd o dan ddŵr a bywyd ar dir.

Mae Abertawe yn lleoliad gwych i astudio biowyddorau. Mae cynefinoedd amrywiol ar Benrhyn Gŵyr cyfagos (safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac ardal Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf y DU), yng Nghwm Tawe ac ymhellach i ffwrdd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Sir Benfro. Mae gennym lestr ymchwil newydd, yr R.V Mary Anning, catamaran 18M £ 1.3M, a fydd yn cario 26 o deithwyr ac yn caniatáu i'n holl fyfyrwyr ac ymchwilwyr gynnal gweithgareddau ym Mae Abertawe ac ymhellach.

Rankings June 2020

Cwrdd â'r staff

Dr Carole Llewellyn, llun proffil wed'i gymryd yn yr adran wyddoniaeth canolog

cwrdd â'n graddedigion

Mae ein cynlluniau gradd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa werth chweil mewn amrywiaeth eang o organebau; gan gynnwys Asiantaeth yr Amgylchedd, Sefydliad Prydeinig y Galon, Asiantaeth Diogelu Iechyd, Natural England, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Awdurdod Labordai Milfeddygol, ymddiriedolaethau bywyd gwyllt, cynghorau sir, CEFAS (Canolfan yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu), a'r diwydiannau biolegol a biocemegol.