Mae'r Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, sydd wedi'i lleoli yng Nghampws Parc Singleton, yn eang ac yn amrywiol, sy'n cwmpasu pob agwedd ar ddaearyddiaeth ddynol a chorfforol. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i astudio'r ddau ddisgyblaeth, ynghyd â dewisiadau GIS a gwyddorau daear, neu gallant ddewis arbenigo o ddechrau eu cwrs. Mae ein Daearyddiaeth BA / BSc a BSc Daearyddiaeth a Geo-Gwybodeg wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (gyda IBG).

Rydym yn falch o'r ymchwil byd-eang yr ydym yn ei wneud. Mae ein diddordebau ymchwil yn cynnwys rhewlif, ymfudiad, theori gymdeithasol a lle trefol a dynameg amgylcheddol. Mae gweithgarwch diweddar wedi cynnwys olrhain silff iâ Larsen C, gan nodi coed olewydd heintiedig trwy ddelweddu o bell, a monitro ansawdd dŵr ar ôl tanau gwyllt yn Sydney. Mae ein hymchwil yn cyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig, yn enwedig Gweithredu yn yr Hinsawdd, Dinasoedd Cynaliadwy a Chymunedau a Dŵr Glân a Glanweithdra.

Cwrdd â'r staff

Emilia Urbanek, llun portread, wedi'i gymryd tu allan Gwyddoniaeth Ganolog

Ymchwil

Cambodian dancers
Bryn Kewell, Geography graduate, outside the Houses of Parliament
Proffiliau Graddedigion Daearyddiaeth

Cwrdd â'n graddedigion

Mae ein graddau daearyddiaeth yn paratoi ein graddedigion ar gyfer gyrfaoedd mewn amrywiaeth eang o sectorau. Mae gennym raddedigion sy'n gweithio mewn ymchwil wleidyddol, ymgynghoriaeth reoli, meteoroleg, dadansoddi data, newyddiaduraeth a rheoli manwerthu. Maent yn gweithio i sefydliadau fel Dŵr Cymru, y BBC, Reuters, St Modwen, Menzies Aviation a Western Power Distribution.

Cyn-Fyfyrwyr

Dieudonne Agudah, Discover UK, Alumni Awards
Rankings