Rhossili Bay

Mae'r Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, sydd wedi'i lleoli yng Nghampws Parc Singleton, yn eang ac yn amrywiol, sy'n cwmpasu pob agwedd ar ddaearyddiaeth ddynol a chorfforol. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i astudio'r ddau ddisgyblaeth, ynghyd â dewisiadau GIS a gwyddorau daear, neu gallant ddewis arbenigo o ddechrau eu cwrs. Mae ein holl gyrsiau Daearyddiaeth israddedig wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (gydag IBG).

Rydym yn falch o'r ymchwil byd-eang yr ydym yn ei wneud. Mae ein diddordebau ymchwil yn cynnwys rhewlif, ymfudiad, theori gymdeithasol a lle trefol a dynameg amgylcheddol. Mae gweithgarwch diweddar wedi cynnwys olrhain silff iâ Larsen C, gan nodi coed olewydd heintiedig trwy ddelweddu o bell, a monitro ansawdd dŵr ar ôl tanau gwyllt yn Sydney. Mae ein hymchwil yn cyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig, yn enwedig Gweithredu yn yr Hinsawdd, Dinasoedd Cynaliadwy a Chymunedau a Dŵr Glân a Glanweithdra.

GWEMINAU DAEARYDDIAETH

How to Build a Saltmarsh

Dr Cai Ladd yn trafod sut i adeiladu morfa heli.

Gweld yma

Living through the post-war dream and beyond

Ymunwch â Dr Aled Singleton wrth iddo drafod gofod bob dydd diwedd y 1960au a’r 1970au.

Gweld yma

Climate change and the global ‘wildfire crisis’–unravelling myths from realitiy

Mae'r ddarlith hon yn cyflwyno cymhlethdodau achosion, tueddiadau ac effeithiau tanau gwyllt.

Gweld yma

Magmatic Memories – Eldfell, 1973

Mae'r sgwrs hon yn edrych ar effeithiau parhaol y ffrwydrad ar gymuned Heimaey, Gwlad yr Iâ.

Gweld yma