Ymchwil sy'n arwain y byd

Daeth Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe  gydradd 8fed yn y DU am effaith ymchwil ac yn 11eg yn y DU am amgylchedd ymchwil, yn ôl canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. 

Barnwyd bod ein hamgylchedd ymchwil (sut mae'r adran yn cefnogi ei staff a'i myfyrwyr ymchwil) ac effaith ein hymchwil (ei gwerth i gymdeithas) 100% yn arwain y ffordd yn fyd-eang neu'n ardderchog yn rhyngwladol.

Dynameg Amgylcheddol

Ice cores image

Daearyddiaeth Ddynol

China town image

GEMEO

Landsat Image GEMEO

Rhewlifeg

Glacier calving image

Canolfannau Ymchwil

CUT

Grand Theft Auto 5 Graffiti

CMPR

CMPR hands

Ymunwch â ni fel myfyriwr ôl-raddedig

yn astudio ym Mharc Singleton