Ymchwil sy'n arwain y byd

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FRY), 2021: Rydym wrth ein bodd bod ein heffaith wedi cyflawni gradd o 100% o ran arwain y byd a rhagoriaeth ryngwladol, sy'n amlygu bod ein hadran yn ymrwymedig i ymwreiddio effaith go iawn ar y byd ym mhopeth a wnawn. Mae 90% o’n hymchwil yn arwain y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol, a gwelwyd cynnydd yn nifer ein cyhoeddiadau sy'n arwain y byd.

Barnwyd bod ein hamgylchedd ymchwil (sut mae'r adran yn cefnogi ei staff a'i myfyrwyr ymchwil) ac effaith ein hymchwil (ei gwerth i gymdeithas) 100% yn arwain y ffordd yn fyd-eang neu'n ardderchog yn rhyngwladol.

Canolfannau Ymchwil

Ymunwch â ni fel myfyriwr ôl-raddedig

yn astudio ym Mharc Singleton