astudiaeth ôl-raddedig

Cydnabyddir yr Adran Ddaearyddiaeth, a leolir yng Nghampws Parc Singleton, fel un o'r canolfannau byd-eang mwyaf blaenllaw ar gyfer tynnu ac ymchwilio mewn daearyddiaeth ddynol a chorfforol. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014-2021 (REF), roedd yr adran yn 8fed safle yn y DU ar gyfer effaith ymchwil ac 11eg yn y DU ar gyfer amgylchedd ymchwil. Barnwyd bod amgylchedd ac effaith ein hymchwil yn 100% yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

Mae'r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol wedi dyfarnu achrediad i'r MSc Dynameg Amgylcheddol a Newid Hinsawdd ac MSc Gwybodaeth Ddaearyddol a Newid Hinsawdd.

2.5 inch