Cyfeiriadau

Gyrru

Wrth deithio tua’r gorllewin ar yr M4, gadewch y draffordd yng Nghyffordd 42 a dilynwch yr arwyddion i Abertawe ar yr A483 (Ffordd Fabian).

Wrth groesi’r Afon Tawe, mae’r A483 yn newid i’r A4067. Parhewch ar hyd y ffordd hon tua’r gorllewin, gan fynd heibio i Archfarchnad Sainsbury’s ar ochr chwith y ffordd. Ar ôl oddeutu 1.5 milltir, y mae pompren dros y ffordd.

Mae prif fynedfa’r Brifysgol ychydig cyn y bompren, ac fe’i rheolir gan oleuadau traffig. Wrth i chi nesáu at y goleuadau, gwnewch yn siŵr eich bod yn y lôn dde, a byddwch yn barod i droi i’r dde i mewn i’r Brifysgol. Y mae Maes Parcio i Ymwelwyr wrth droi i’r dde yn syth ar ôl mynd trwy’r brif fynedfa. Mae safleoedd Parcio-a-Theithio mawr ar Ffordd Fabian, ac ar yr A483 tua dwyrain Abertawe; yng Nglandŵr, ar yr A4067 tua gogledd y ddinas. Mae pob safle ar agor rhwng 7.00 am a 7.00 pm, o Ddydd Llun tan Ddydd Sadwrn. 

O bryd i’w gilydd, bydd y Brifysgol yn argymell i bobl ddefnyddio’r safleoedd hyn pan fydd yn hysbys na fydd llawer o lefydd parcio ar gael, neu na fydd yr un lle parcio ar gael, naill ar ai Gampws Singleton neu ynteu ym maes parcio’r Tir Hamdden gerllaw. O dan y fath amgylchiadau, bydd y Brifysgol yn trefnu bysiau i ddarparu gwasanaeth gwennol uniongyrchol o’r safleoedd Parcio-a-Theithio i’r campws ac yn ôl.

GYRRU I'N CAMPYSAU

CYNLLUN O GAMPWS SINGLETON