Ceir sawl rhestr chwarae isod gyda fideos gan ymchwilwyr gwadd a myfyrwyr ôl-raddedig sy'n dy dywys drwy gwestiynau Ffiseg Safon Uwch.

Hefyd, gelli di wylio pob un o'n gweminarau blaenorol ar bynciau megis tyllau duon, disgyrchiant cwantwm, seryddiaeth, perthynoledd, gwrthfater ac ynni adnewyddadwy.

Gelli di ddod o hyd i'r holl fideos yma ar ein sianel YouTube.

Gweminarau Ffiseg

Cynadleddau Ffiseg

Datrys Problemau Safon Uwch

Darlithoedd David Olive