Ein Hymchwil

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF), 2021: Ledled ffiseg arbrofol, gymhwysol a damcaniaethol, mae 97% o’n cyhoeddiadau yn arwain y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol.  Mae effeithiau ymchwil sy’n rhychwantu diagnosteg canser, uwchgyfrifiadura ac ymgysylltu â’r cyhoedd wedi cynyddu’n sylweddol i fod yn 50% sy'n arwain y byd. Mae 100% o'n Hamgylchedd wedi ennill graddau sy'n arwain y byd ac sy'n rhagorol yn rhyngwladol.

Mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf yn cynnwys: pelydryn positron ynni isel ag offer penodol ar gyfer astudio positroniwm, nifer o systemau laser pylsiadol a thon barhaus, a microsgopau twnelu sganio, optegol agos a Raman. Mae adnoddau cyfrifiadura perfformiad uchel ar gael drwy glystyrau ac uwchgyfrifiaduron penodol.

Mae aelodau o staff yn arwain gwaith cydweithredol ALPHA, yn CERN, i greu, dal a defnyddio gwrth-hydrogen. Cyhoeddir canlyniadau gwaith cydweithredol ALPHA yn rheolaidd yn Nature, ac maent wedi ymddangos ar y BBC, CNN ac mewn cyfryngau eraill.

Mae'r rhaglen Sêr SAM newydd, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn canolbwyntio ar ffiseg deunyddiau uwch sy'n ymgorffori swm isel o ynni, i'w cymhwyso y maes optoelectroneg a bioelectroneg. Y meysydd penodol sydd o ddiddordeb, a'r meysydd arbenigedd penodol, yw lled-ddargludyddion y genhedlaeth nesaf, deunyddiau electronig-ionig dargludol hybrid, ffotoddatgelu ac ynni solar.

Ymunwch â ni fel myfyriwr ôl-raddedig

yn astudio ym Mharc Singleton