Chemistry Image

Darganfod Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Mae ein staff wedi creu cyfres o weminarau ar eich cyfer chi. Bydd ein staff yn rhoi trosolwg o’n cyrsiau i chi a chewch chi gipolwg ar eich maes pwnc a ddewiswyd. Gallwch ymuno â'n gweminarau am ddim ac maen nhw'n ffordd wych o weld yr hyn sydd gan Beirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe i'w gynnig.

Cyfres Gweminar Un Cam ymlaen

Un Cam Ymlaen

Ymunwch â’n gweminar i ddysgu mwy am sut y byddwn ni’n eich cefnogi chi drwy gydol eich astudiaethau

Gweld Yma

Cymhwyso Gwyddor Chwaraeon Mewn Perfformiad Bobsled Sgerbwd

Nod y weminar yw rhoi cipolwg i ddarpar fyfyrwyr sut gall egwyddorion Gwyddor Chwaraeon

Gweld Yma

Rôl y Peiriannydd Deunyddiau wrth ddatrys argyfwng ynni’r byd

Mae Peirianneg Deunyddiau yn ddisgyblaeth eang sy’n cynnwys nifer o bynciau sy’n cael effaith

Gweld Yma

The Places You Will Go With University Mathematics

Gall ein staff a'n myfyrwyr Mathemateg ddweud popeth wrthych am ein cyrsiau, bywyd yn Abertawe

Gweld Yma

This is Engineering Webinar

Dyma gyfle i chi glywed gan gyn-fyfyrwyr Peirianneg Prifysgol Abertawe.

Gweld yma

Darganfod Lle

Boed ar-lein neu ar y campws, mae gennym gymaint i'w gynnig, a'r lle i belter cymdeithasol.

Sut bydd y dyfodol ar gyfer menywod ym maes STEM?

Derbyniwch wybodaeth arbenigol gan ein hacademyddion ym maes Peirianneg, Cyfrifiadureg a Mathemateg.

Mathematical models of infectious diseases with applications to Covid19 pandemic

Yn y sgwrs hon, byddwn ni’n disgrifio un o’r adnoddau gorau er mwyn lliniaru effeithiau’r pandemig.

The Places You Will Go With University Mathematics

Gall ein staff a'n myfyrwyr Mathemateg ddweud popeth wrthych am ein cyrsiau, bywyd yn Abertawe

Beth sydd yn y dyfodol ar gyfer menywod yn STEM?

Bydd mewnwelediad arbenigol ar gael gan ein hacademyddion ym maes Peirianneg, Cyfrifiadureg a Maths.

Gweld Yma

Behind the Scenes: Light and Electricity - Electronic and Electrical Engineering

Touring CERN: A walk into the Antimatter Factory - Physics

Introduction to Java: Classes and Methods - Computer Science

Revolutionising Plastic Films - Materials Science

Aerodynameg: Sut gall rhywbeth llawn mathemateg fod mor ddifyr? - PEIRIANNEG AWYROFOD

Sut i adeiladu morfa heli - DAEARYDDIAETH

Ail-lunio'r Dyfodol: Rôl Hollbwysig Peirianneg Gemegol

8

Metal 3D Printing: Building the Un-Machinable - PEIRIANNEG FECANYDDOL

Deunyddiau newydd ar gyfer celloedd solar at ddiben cymwysiadau awyrofod? - PEIRIANNEG DEUNYDDIAU

Syrthio i Dwll Du a Pharadocs Stephen Hawking - Ffiseg

Ffiniau Ymchwil Peirianneg Fiofeddygol - Peirianneg Biofeddygol

RÔL Peirianwyr Cemegol Wrth Fynd i'r Afael  Heriau Byd-Eang - Peirianneg Gemegol

Tuag at Ddyfodol Cynaliadwy: Technolegau Sy'n Dod i'r Amlwg a'r Economi Gylchol - Gwyddor Deunyddiau

Diwydiant 4.0: Gweithgynhyrchu'r Dyfodol - Peirianneg Fecanyddol

Atgofion Magmatig - Eldfell, 1973 - Daearyddiaeth

BETH OS YW LLINELLAU CYFOCHROG YN CWRDD YN ANFEIDREDD? SUT OLWG FYDDAI AR Y GOFO - Mathemateg

DIFODIANT MEGAFAUNA MOROL AC ESBLYGIAD GIGANTIAETH - Bioleg y Môr

YNNI ADNEWYDDADWY A'R RHWYDWAITH TRYDAN - Peirianneg Electronig

SUT MAE: OSGOI DAL COVID MEWN CAR - Peirianneg Sifil

Datgodio Tyllau Du - Ffiseg

PEIRIANNEG ARFORDIROL - Peirianneg Sifil

BYD GWENWYN: ARF CEMEGOL YN NHEYRNAS YR ANIFEILIAID - Biowyddorau

WELLA AR ÔL COVID HIR - Chwaraeon Gwyddor

UWCH-DECHNOLEG AR GYFER ANIFEILIAID A PAM MAE EI ANGEN - Swoleg

Preifatrwydd mewn Byd Digidol: Pwy sy'n Gwybod Beth Amdanoch chi? - Cyfrifiadureg

Ydy metelau yn blino? Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg

Brechlyn ‘smart patch’ coronafirws cyntaf y byd - Perianneg Meddygol

Modelau mathemategol o glefydau heintus gyda chymwysiadau i'r pandemig COVID-19 - Mathemateg

Cyfleoedd mewn Gwyddoniaeth Actiwaraidd ar ol Covid-19 - Gwyddoniaeth Actiwaraidd