Students in blue coats with a professor

Darganfod Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Mae ein staff wedi creu cyfres o weminarau ar eich cyfer chi. Bydd ein staff yn rhoi trosolwg o’n cyrsiau i chi a chewch chi gipolwg ar eich maes pwnc a ddewiswyd. Gallwch ymuno â'n gweminarau am ddim ac maen nhw'n ffordd wych o weld yr hyn sydd gan Beirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe i'w gynnig.

GWEMINARAU’R GORFFENNOL

Cymhwyso Gwyddor Chwaraeon Mewn Perfformiad Bobsled Sgerbwd

Nod y weminar yw rhoi cipolwg i ddarpar fyfyrwyr sut gall egwyddorion Gwyddor Chwaraeon

Gweld Yma

Rôl y Peiriannydd Deunyddiau wrth ddatrys argyfwng ynni’r byd

Mae Peirianneg Deunyddiau yn ddisgyblaeth eang sy’n cynnwys nifer o bynciau sy’n cael effaith

Gweld Yma

The Places You Will Go With University Mathematics

Gall ein staff a'n myfyrwyr Mathemateg ddweud popeth wrthych am ein cyrsiau, bywyd yn Abertawe

Gweld Yma

This is Engineering Webinar

Dyma gyfle i chi glywed gan gyn-fyfyrwyr Peirianneg Prifysgol Abertawe.

Gweld yma

Darganfod Lle

Boed ar-lein neu ar y campws, mae gennym gymaint i'w gynnig, a'r lle i belter cymdeithasol.

Un Cam Ymlaen

Ymunwch â’n gweminar i ddysgu mwy am sut y byddwn ni’n eich cefnogi chi drwy gydol eich astudiaethau

Gweld Yma

Sut bydd y dyfodol ar gyfer menywod ym maes STEM?

Derbyniwch wybodaeth arbenigol gan ein hacademyddion ym maes Peirianneg, Cyfrifiadureg a Mathemateg.

Mathematical models of infectious diseases with applications to Covid19 pandemic

Yn y sgwrs hon, byddwn ni’n disgrifio un o’r adnoddau gorau er mwyn lliniaru effeithiau’r pandemig.

The Places You Will Go With University Mathematics

Gall ein staff a'n myfyrwyr Mathemateg ddweud popeth wrthych am ein cyrsiau, bywyd yn Abertawe

Beth sydd yn y dyfodol ar gyfer menywod yn STEM?

Bydd mewnwelediad arbenigol ar gael gan ein hacademyddion ym maes Peirianneg, Cyfrifiadureg a Maths.

Gweld Yma