Ysgol Haf Gorffennaf 10fed-13eg

Ysgol Haf 2020

Eisiau Gwybod Sut Beth yw Astudio Peirianneg yn y Brifysgol?

Rydym yn cynnal ysgol haf boblogaidd ym mis Gorffennaf bob blwyddyn ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 sy'n ystyried cyflwyno cais i fynd i'r brifysgol. Dyma raglen breswyl sy'n cynnig mewnwelediad i'n holl gyrsiau a blas ar fywyd ar gampws prifysgol ac mae’n helpu myfyrwyr i benderfynu a yw gradd mewn peirianneg yn debygol o fod yn addas iddyn nhw.

Bydd y rhaglen breswyl 3 diwrnod (am £150 y pen) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael blas ar Beirianneg Awyrofod, Fecanyddol, Sifil, Electronig a Thrydanol, Gemegol, Deunyddiau a Meddygol drwy sesiynau ymarferol a gynhelir yn y Coleg Peirianneg ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe.

Y dyddiad cau yw 24 Mai 2022, felly byddwch yn cael eich hysbysu am ganlyniad eich cais erbyn dechrau mis Mehefin.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod y flwyddyn nesaf, e-bostiwch EngineeringSummerSchool@swansea.ac.uk

Yn sgil y cyfyngiadau symud ar draws y Deyrnas Unedig o ganlyniad i Covid-19, bydd Prifysgol Abertawe’n cynnal digwyddiad ar-lein sy’n disodli’r Ysgolion Haf Peirianneg blynyddol. Mae’r digwyddiad hwn ar-lein yn agored i fyfyrwyr Blwyddyn 12 sy’n astudio mewn 6ed dosbarth neu Goleg a chanddynt ddiddordeb mewn astudio Peirianneg yn y brifysgol.