Allgymorth Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Darganfyddwch y Cyffro!

Students sitting on the steps infront of fulton house, singleton park campus

DECHREUWCH AR DAITH GYFFROUS I FYD GWYDDONIAETH A PHEIRIANNEG!

Mae'r Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn cynnig amrywiaeth gyffrous o weithgareddau allgymorth am ddim sydd wedi'u cynllunio i ennyn diddordeb meddyliau ifanc a'u hysbrydoli.

Mae ein harbrofion ymarferol, ein gweithdai rhyngweithiol a'n sesiynau arloesol yn borth i bosibiliadau diddiwedd, wedi'u cynllunio i danio chwilfrydedd ac ysbrydoli meddyliau ifanc. Gadewch i'ch myfyrwyr gamu i esgidiau peiriannydd/gwyddonydd am ddiwrnod ac archwilio posibiliadau di-ben-draw arloesi, datrys problemau a chreadigrwydd. Wedi'u cynllunio i sbarduno angerdd am wyddoniaeth neu beirianneg ymhlith myfyrwyr.

Pontio'r bwlch rhwng angerdd a phroffesiwn! A oes gan eich dosbarth egin beirianwyr/wyddonwyr a datryswyr problemau ymarferol? Mae ein sesiynau allgymorth wedi'u teilwra ar eu cyfer nhw! Gadewch i ni feithrin eu hangerdd am wyddoniaeth a'i drawsnewid yn broffesiwn boddhaus sy'n talu'n dda. Rhowch yr offer iddyn nhw greu dyfodol gwell!

Student Quote
Student Quote
Student Quote

Profiadau Dysgu Diogel a Diddorol: Mae ein holl weithgareddau'n cael eu hasesu'n ofalus o ran risg, gan sicrhau amgylchedd diogel ar gyfer dysgu ymarferol. Hefyd, gall myfyrwyr Blwyddyn 12 elwa o'n bwrsariaeth deithio sydd ar gael, gan wneud ymweliadau addysgol yn hygyrch ac yn gyfoethog.