Y cam nesaf i'ch gyrfa ddelfrydol

Rydym yn cynnig rhaglenni gradd achrededig yn y disgyblaethau peirianneg canlynol gan gynnwys Awyrofod, Cemegol, Sifil, Electronig a Thrydanol, Gwyddor Deunyddiau, MecanyddolPeirianneg Fiomeddygol.

Rydym yn falch o ddarparu profiad dysgu neilltuol ac rydym yn hyrwyddo dysgu 'cyfunol' sy'n cynnwys defnyddio technolegau ar-lein/e-ddysgu i gydweddu, cefnogi a gwella dulliau dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol.

Edrychwch ar Prosbectws Peirianneg 2021 am ragor o wybodaeth am y Peirianneg.