Egluro Statws Achrededig

Mae achrediad yn nod sicrwydd bod y radd yn cyrraedd y safonau a nodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen, UK Standard for Professional Engineering Competence (UK-SPEC).

Bydd gradd achrededig yn rhoi o leiaf rhywfaint, os nad yr holl wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnoch er mwyn cofrestru yn y pen draw yn Beiriannydd Corfforedig (IEng) neu'n Beiriannydd Siartredig (CEng).

Mae'n well gan rai cyflogwyr recriwtio unigolion o raddau achrededig, ac mae gradd achrededig yn debygol o gael ei chydnabod gan wledydd eraill sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

Caiff graddau eu hachredu gan y sefydliadau peirianneg proffesiynol unigol dan drwydded y Cyngor Peirianneg. Gall gradd gael ei hachredu gan fwy nag un sefydliad peirianneg, yn enwedig os yw'n rhychwantu sawl disgyblaeth beirianyddol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r dudalen 'Information for Students' ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Mae llawer o'n graddau wedi cael eu hachredu gan y canlynol:

logo engineering council
logo IMechE
logo IChemE
Institution of Civil Engineers logo
CIHT logo
The Institute of Structural Engineers logo
logo Institute of Highway Engineers
Logo Royal Aeronautical Society