Biomedical student doing a tensile text in the lab

Mae Prifysgol Abertawe'n darparu cyfleusterau a chyfarpar o'r radd flaenaf i alluogi myfyrwyr i archwilio byd cyffrous peirianneg fiofeddygol. Gyda'n cyfleusterau, gallwch gael profiad ymarferol o'r ymchwil fiofeddygol ddiweddaraf a datblygu atebion arloesol ar gyfer heriau clinigol heddiw.

DELWEDDU A DYLUNIO

 • Offer hapteg/dylunio organig
 • Sganio arwynebau 3D
 • Microsgopeg (gyda chamau rheoli fflworolau ac amgylcheddol)
 • Uwchsain  
 • Dyfeisio BioDdeunyddiau (electrodroelli, meithrin celloedd)
 • Argraffu 3D (FDM, SLA)
 • Delweddu Cyflymder Uchel

NODWEDDU MECANYDDOL

 • Cydberthynas Delweddau Digidol (DIC) (systemau stereo ar gyfer DIC lled-statig a chyflymder uchel yn ogystal â delweddu llif integredig ar gyfer mesuriadau rhyngweithio strwythur a hylif cypledig)
 • Cydberthynas Cyfaint Digidol
 • Profi unechelog/dwyechelog/amlechelog (gan gynnwys rheoli amgylcheddol)
 • Synhwyro gwasgedd/grym/straen

CANOLFAN AR GYFER NANOIECHYD

 • Ystafell lân
 • Argraffu a Chaenu
 • Sganiwr MR
 • Labordy Peirianneg Celloedd/Meinweoedd
 • Labordy Efelychu a Phrofi Peirianneg Fiofeddygol

SYSTEMAU LLIF

 • Dolenni cardio/resbiradol ffug
 • Microhylifeg
 • Delweddu Gronynnau i Fesur Cyflymder (2D, 3D, tomograffeg yn ogystal â delweddu strwythurol integredig ar gyfer mesuriadau rhyngweithio strwythur a hylif cypledig)