Ein Harbenigedd Ymchwil

data person

Bioddadansoddeg

Modelu data a dadansoddi ystadegol

Ymhlith y testunau y mae: sytometreg, deallusrwydd artiffisial a dysgu peirianyddol, dadansoddi perfformiad dynol, dadansoddi delweddau, biowybodeg

muscle tissue

Bioddeunyddiau

Datblygu therapiwteg newydd

Ymhlith y testunau y mae: sgaffaldiau peirianneg meinweoedd, theranosteg, bioadweithyddion, sylwedd meddal  

Blood flow visualised

Biofecaneg

Astudiaethau arbrofol a chyfrifiadurol o systemau biofecanyddol 

Ymhlith y testunau y mae: bioleg fecanyddol gyfrifadol, ffisioleg gyfrifiadol, profi biofecanyddol, micro-fecaneg celloedd, system gardiofasgwlaidd, system lymffatig