Professor Paul Rees

Yr Athro Paul Rees

Athro, Biomedical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295197

Cyfeiriad ebost

419
Pedwerydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cyfrifo nodweddion optegol ac electronig lled-ddargludyddion
Modelu dyfeisiau lled-ddargludol
Efelychiad o geulo gwaed
Dotiau cwantwm coloidaidd
Cytometreg Llif

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Gwobr Sabothol Cydweithredu Rhyngwladol ESPRC (Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol)

Cyfle i gydweithio gyda'r Athro Anne Carpenter o Sefydliad Broad MIT a Harvard, Amnis Corporation, Cancer Research UK a'r Ganolfan Nanoiechyd yn Abertawe.

Nod y fenter newydd hon yw meithrin cydweithio rhyngwladol hirdymor rhwng ymchwilwyr blaenllaw yn y DU a'u cyfoedion rhyngwladol a chwalu rhai o'r rhwystrau i gydweithio rhyngwladol estynedig. Mae'r rhaglen yn caniatáu i ymchwilwyr yn y DU ymweld â chanolfannau rhagoriaeth tramor am rhwng 6 a 12 mis, wedi'i hadeiladu o gwmpas agenda ymchwil o ansawdd uchel. Mae'r cydweithio rhyngwladol presennol wedi troi o amgylch prosiectau tymor byr, cynadleddau ac ati a theimlwyd y byddai cydweithredu proffil uwch tymor hwy yn fwy buddiol.